Poklon kartice Modiana – opšti uslovi poslovanja

Članak 1
Opšti uslovi čine pravnu osnovu za definisanje prava i obveza koji proizlaze iz transakcija poklon karticom Modiana. Kupovinom ili korištenjem poklon kartice Modiana svaki kupac i posjednik poklon kartice Modiana prihvata da će istu koristiti u skladu sa ovim uslovima.

Izdavanje kartica

Članak 2.
Izdavatelj i vlasnik poklon kartice Modiana (u daljnjem tekstu: poklon kartica) je HB Trade d.o.o. Sarajevo, Halilovići 6 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj).

Članak 3.
U ovim opšim uslovima poslovanja koriste se sljedeći izrazi:
- „kupac poklon kartice” - potrošač koji poklon karticu prvi put ili ponovno napuni kreditom;
- „klijent” - imalac poklon kartice koji kao način plaćanja roba i usluga koristi poklon karticu;
- „posjednik” - trenutni posjednik poklon kartice, odnosno osoba koja izravno u datom trenutku fizički posjeduje poklon karticu;
- „korištenje poklon kartice” - plaćanje roba i usluga poklon karticom koja ima na raspolaganju kredit;
- „poklon kartica” - u skladu s ovim uvjetima predstavlja poklon ili vrijednosnu karticu, koju izdavatelj može izdati kupcu uz naknadu, i koja je, u skladu s ovim uslovima, prihvaćena kao sredstvo plaćanja roba i usluga u prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini;
- „kupovina poklon kartice” - prvo ili ponovno punjenje poklon kartice kreditom.

Članak 4.
Kupovina poklon kartice moguća je uz bilo koji validan način plaćanja koji se koristi u Modianinoj prodajnoj mreži u Bosni i Hercegovini. Kupovina poklon kartice nije moguće u ratama. Prilikom kupovine poklon kartice ne uzimaju se u obzir popusti ili akcije. Fizičke osobe mogu kupiti poklon karticu na svim prodajnim mjestima navedenim u članku 8. ovih Općih uvjeta. Pravne osobe mogu kupiti poklon karticu samo u sjedištu izdavatelja.

Članak 5.
Maksimalni iznos kredita na kartici je 6.000 KM, minimalni iznos 6 KM. Kredit poklon-kartice se ne isplaćuje gotovinski. Kredit poklon kartice se puni prilikom kupovine iste, a ponovno punjenje je moguće uz predočenje na blagajni, na prodajnim mjestima navedenim u članku 8. ovih Općih uvjeta.

Članak 6.
Valjanost poklon kartica je 2 godine od zadnjeg punjenja. To je razdoblje od datuma posljednjeg punjenja do posljednjeg dana istog mjeseca dvije godine kasnije. Po isteku roka važenja kredit poklon kartica više nije dostupan. Klijent ili posjednik kartice je dužan voditi računa o valjanosti. Posjednik može putem blagajne na prodajnom mjestu u bilo kojem trenutku provjeriti stanje kredita poklon kartice. Za rješavanje reklamacija nakon isteka važenja poklon kartice ovlašten je izdavatelj. Reklamacije se dostavljaju u pisanoj formi ili putem e-maila: info@modiana.ba.

Korištenje kartica, gubitak, oštećenje i prestanak prava korištenja

Članak 7.
Poklon kartice se ne izdaje na vlastito ime i prenosiva je, što znači da predstavlja sredstvo plaćanja donosioca. Posjednik poklon kartice smatra se ovlaštenim korisnikom iste i izdavatelj nije obvezan provjeriti njegov identitet. Izdavatelj ne pruža usluge blokade poklon kartice, na zahtjev klijenta ili posjednika. Posjednik može putem kartice vršiti isplate jedne ili više kupovina robe, do raspoloživog kredita na poklon kartici. Poklon kartica vrijedi samo u Bosni i Hercegovini, na svim prodajnim mjestima izdavatelja koja su navedena u sljedećem članku.

Članak 8.
Kupovina i korištenje poklon kartice su mogući u svim Modiana prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini. Poklon kartica se koristi u skladu sa namjenom. Poklon kartica je dostupna sa unaprijed štampanim simbolom.

Članak 9.
Prilikom kupovine kartice, klijent dobiva dokaz punjenja iste i može ga zadržati za svoju evidenciju kao dokaz valjanosti poklon kartice u skladu s člankom 6. ovih Općih uvjeta.

Članak 10.
Kupovina putem poklon kartice može se obavljati samo u visini kredita na poklon kartici. Kupovina na rate putem poklon kartica nije moguća. U slučaju da vrijednost kredita poklon kartice nije dovoljna za isplatu cjelokupne kupovine, plaćanje razlike do vrijednosti kupljene robe može se ostvariti bilo kojim važećim načinom plaćanja koji se koristi u Modianinoj prodajnoj mreži u Bosni i Hercegovini, osim Pika poslovnom karticom.

Članak 11.
Za rješavanje reklamacija prilikom plaćanja putem poklon kartice ovlašten je izdavatelj. Sporne iznose prilikom kupovine poklon karticom ili punjenja poklon kartice klijent ili posjednik poklon kartice može reklamirati u pisanoj formi, u roku od 8 dana.

Članak 12.
Za gubitak ili krađu poklon kartice i štetu uzrokovanu neopravdanim korištenjem poklon kartice, izdavatelj nije odgovoran, te izgubljena ili ukradena poklon kartica neće biti zamijenjena. U slučaju oštećenja ili kvara poklon kartice, koji nisu posljedica neopravdanog korištenja, posjednik karticu, uz pismo sa ličnim podacima, šalje preporučenom poštom na adresu: HB Trade d.o.o. Sarajevo, Halilovići 6, 71000 Sarajevo i izdavatelj će oštećenu karticu besplatno zamijeniti novom sa kreditom istog iznosa kao na vraćenoj kartici.

Članak 13.
Klijent u skladu s pravilima sustava ocjenjivanja Pika, koji se koristi u uredima društva HB Trade d.o.o. Sarajevo, ima pravo na bonus bodove prilikom kupovine proizvoda ili usluga, koja se ostvaruje povlačenjem kredita na poklon kartici.

Kupac nema pravo na bonus bodove prilikom kupovine kredita na poklon kartici. Završne odredbe

Članak 14.
Ovi uvjeti stupaju na snagu danom njihove objave na internet stranici izdavatelja www.modiana.ba a objavit će se i na istaknutim mjestima unutar prodajnih mjesta izdavatelja iz članka 8. ovih Općih uvjeta.

Izdavatelj zadržava pravo promjene općih uvjeta za izdavanje i korištenje poklon kartice Modiana bez prethodne najave. Izdavatelj izmijenjene uvjete objavljuje na istaknutim mjestima unutar prodajnih mjesta, gdje je omogućeno plaćanje poklon karticom, i na internet stranici www.modiana.ba.

Članak 15.
Neovlašteno i nezakonito korištenje poklon kartica je kažnjivo. Za rješavanje svih sporova između posjednika i izdavatelja poklon kartice nadležan je sud u Sarajevu.

Sarajevo, maj 2017.
DIREKTOR DRUŠTVA

Mersija Selimović

stdClass Object
(
  [nid] => 4036
  [type] => page
  [language] => bs
  [uid] => 1
  [status] => 1
  [created] => 1495195235
  [changed] => 1532502272
  [comment] => 0
  [promote] => 0
  [moderate] => 0
  [sticky] => 0
  [tnid] => 0
  [translate] => 0
  [vid] => 4036
  [revision_uid] => 9
  [title] => Poklon kartice Modiana – opšti uslovi poslovanja
  [body] => 

Članak 1
Opšti uslovi čine pravnu osnovu za definisanje prava i obveza koji proizlaze iz transakcija poklon karticom Modiana. Kupovinom ili korištenjem poklon kartice Modiana svaki kupac i posjednik poklon kartice Modiana prihvata da će istu koristiti u skladu sa ovim uslovima.

Izdavanje kartica

Članak 2.
Izdavatelj i vlasnik poklon kartice Modiana (u daljnjem tekstu: poklon kartica) je HB Trade d.o.o. Sarajevo, Halilovići 6 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj).

Članak 3.
U ovim opšim uslovima poslovanja koriste se sljedeći izrazi:
- „kupac poklon kartice” - potrošač koji poklon karticu prvi put ili ponovno napuni kreditom;
- „klijent” - imalac poklon kartice koji kao način plaćanja roba i usluga koristi poklon karticu;
- „posjednik” - trenutni posjednik poklon kartice, odnosno osoba koja izravno u datom trenutku fizički posjeduje poklon karticu;
- „korištenje poklon kartice” - plaćanje roba i usluga poklon karticom koja ima na raspolaganju kredit;
- „poklon kartica” - u skladu s ovim uvjetima predstavlja poklon ili vrijednosnu karticu, koju izdavatelj može izdati kupcu uz naknadu, i koja je, u skladu s ovim uslovima, prihvaćena kao sredstvo plaćanja roba i usluga u prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini;
- „kupovina poklon kartice” - prvo ili ponovno punjenje poklon kartice kreditom.

Članak 4.
Kupovina poklon kartice moguća je uz bilo koji validan način plaćanja koji se koristi u Modianinoj prodajnoj mreži u Bosni i Hercegovini. Kupovina poklon kartice nije moguće u ratama. Prilikom kupovine poklon kartice ne uzimaju se u obzir popusti ili akcije. Fizičke osobe mogu kupiti poklon karticu na svim prodajnim mjestima navedenim u članku 8. ovih Općih uvjeta. Pravne osobe mogu kupiti poklon karticu samo u sjedištu izdavatelja.

Članak 5.
Maksimalni iznos kredita na kartici je 6.000 KM, minimalni iznos 6 KM. Kredit poklon-kartice se ne isplaćuje gotovinski. Kredit poklon kartice se puni prilikom kupovine iste, a ponovno punjenje je moguće uz predočenje na blagajni, na prodajnim mjestima navedenim u članku 8. ovih Općih uvjeta.

Članak 6.
Valjanost poklon kartica je 2 godine od zadnjeg punjenja. To je razdoblje od datuma posljednjeg punjenja do posljednjeg dana istog mjeseca dvije godine kasnije. Po isteku roka važenja kredit poklon kartica više nije dostupan. Klijent ili posjednik kartice je dužan voditi računa o valjanosti. Posjednik može putem blagajne na prodajnom mjestu u bilo kojem trenutku provjeriti stanje kredita poklon kartice. Za rješavanje reklamacija nakon isteka važenja poklon kartice ovlašten je izdavatelj. Reklamacije se dostavljaju u pisanoj formi ili putem e-maila: info@modiana.ba.

Korištenje kartica, gubitak, oštećenje i prestanak prava korištenja

Članak 7.
Poklon kartice se ne izdaje na vlastito ime i prenosiva je, što znači da predstavlja sredstvo plaćanja donosioca. Posjednik poklon kartice smatra se ovlaštenim korisnikom iste i izdavatelj nije obvezan provjeriti njegov identitet. Izdavatelj ne pruža usluge blokade poklon kartice, na zahtjev klijenta ili posjednika. Posjednik može putem kartice vršiti isplate jedne ili više kupovina robe, do raspoloživog kredita na poklon kartici. Poklon kartica vrijedi samo u Bosni i Hercegovini, na svim prodajnim mjestima izdavatelja koja su navedena u sljedećem članku.

Članak 8.
Kupovina i korištenje poklon kartice su mogući u svim Modiana prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini. Poklon kartica se koristi u skladu sa namjenom. Poklon kartica je dostupna sa unaprijed štampanim simbolom.

Članak 9.
Prilikom kupovine kartice, klijent dobiva dokaz punjenja iste i može ga zadržati za svoju evidenciju kao dokaz valjanosti poklon kartice u skladu s člankom 6. ovih Općih uvjeta.

Članak 10.
Kupovina putem poklon kartice može se obavljati samo u visini kredita na poklon kartici. Kupovina na rate putem poklon kartica nije moguća. U slučaju da vrijednost kredita poklon kartice nije dovoljna za isplatu cjelokupne kupovine, plaćanje razlike do vrijednosti kupljene robe može se ostvariti bilo kojim važećim načinom plaćanja koji se koristi u Modianinoj prodajnoj mreži u Bosni i Hercegovini, osim Pika poslovnom karticom.

Članak 11.
Za rješavanje reklamacija prilikom plaćanja putem poklon kartice ovlašten je izdavatelj. Sporne iznose prilikom kupovine poklon karticom ili punjenja poklon kartice klijent ili posjednik poklon kartice može reklamirati u pisanoj formi, u roku od 8 dana.

Članak 12.
Za gubitak ili krađu poklon kartice i štetu uzrokovanu neopravdanim korištenjem poklon kartice, izdavatelj nije odgovoran, te izgubljena ili ukradena poklon kartica neće biti zamijenjena. U slučaju oštećenja ili kvara poklon kartice, koji nisu posljedica neopravdanog korištenja, posjednik karticu, uz pismo sa ličnim podacima, šalje preporučenom poštom na adresu: HB Trade d.o.o. Sarajevo, Halilovići 6, 71000 Sarajevo i izdavatelj će oštećenu karticu besplatno zamijeniti novom sa kreditom istog iznosa kao na vraćenoj kartici.

Članak 13.
Klijent u skladu s pravilima sustava ocjenjivanja Pika, koji se koristi u uredima društva HB Trade d.o.o. Sarajevo, ima pravo na bonus bodove prilikom kupovine proizvoda ili usluga, koja se ostvaruje povlačenjem kredita na poklon kartici.

Kupac nema pravo na bonus bodove prilikom kupovine kredita na poklon kartici. Završne odredbe

Članak 14.
Ovi uvjeti stupaju na snagu danom njihove objave na internet stranici izdavatelja www.modiana.ba a objavit će se i na istaknutim mjestima unutar prodajnih mjesta izdavatelja iz članka 8. ovih Općih uvjeta.

Izdavatelj zadržava pravo promjene općih uvjeta za izdavanje i korištenje poklon kartice Modiana bez prethodne najave. Izdavatelj izmijenjene uvjete objavljuje na istaknutim mjestima unutar prodajnih mjesta, gdje je omogućeno plaćanje poklon karticom, i na internet stranici www.modiana.ba.

Članak 15.
Neovlašteno i nezakonito korištenje poklon kartica je kažnjivo. Za rješavanje svih sporova između posjednika i izdavatelja poklon kartice nadležan je sud u Sarajevu.

Sarajevo, maj 2017.
DIREKTOR DRUŠTVA

Mersija Selimović

[log] => [revision_timestamp] => 1532502272 [format] => 2 [name] => admin [picture] => [data] => a:3:{s:18:"admin_compact_mode";b:1;s:8:"icl_send";s:1:"1";s:13:"form_build_id";s:37:"form-589e8a3ce20e47106e0a6e015e6c7940";} [field_stran_slika] => Array ( [0] => Array ( [view] => ) ) [field_stran_pogled] => Array ( [0] => Array ( [vname] => [vargs] => [view] => ) ) [domains] => Array ( [6] => 6 ) [domain_site] => 1 [subdomains] => Array ( [0] => All affiliates [1] => Modiana.ba ) [domain_source] => 6 [menu_node_items] => Array ( ) [path] => poklon-kartice-modiana-–-opsti-uslovi-poslovanja [taxonomy] => Array ( ) [nodewords] => Array ( [abstract] => Array ( [value] => ) [canonical] => Array ( [value] => [hide] => 0 ) [copyright] => Array ( [value] => ) [dcterms.contributor] => Array ( [value] => ) [dcterms.creator] => Array ( [value] => [auto] => 0 ) [dcterms.date] => Array ( [value] => Array ( [month] => 5 [day] => 19 [year] => 2017 ) ) [dcterms.description] => Array ( [value] => ) [dcterms.title] => Array ( [value] => ) [description] => Array ( [value] => ) [geo.placename] => Array ( [value] => ) [geo.region] => Array ( [value] => ) [keywords] => Array ( [value] => ) [location] => Array ( [latitude] => [longitude] => ) [original-source] => Array ( [value] => ) [page_title] => Array ( [value] => [append] => 1 [divider] => | ) [revisit-after] => Array ( [value] => ) [robots] => Array ( [value] => Array ( [index] => 0 [noindex] => 0 [follow] => 0 [nofollow] => 0 [noarchive] => 0 [noodp] => 0 [nosnippet] => 0 [noydir] => 0 ) [use_default] => 0 ) [shorturl] => Array ( [value] => ) [standout] => Array ( [value] => ) [syndication-source] => Array ( [value] => ) ) [build_mode] => 0 [readmore] => 1 [content] => Array ( [body] => Array ( [#weight] => -3 [#value] =>

Članak 1
Opšti uslovi čine pravnu osnovu za definisanje prava i obveza koji proizlaze iz transakcija poklon karticom Modiana. Kupovinom ili korištenjem poklon kartice Modiana svaki kupac i posjednik poklon kartice Modiana prihvata da će istu koristiti u skladu sa ovim uslovima.

Izdavanje kartica

Članak 2.
Izdavatelj i vlasnik poklon kartice Modiana (u daljnjem tekstu: poklon kartica) je HB Trade d.o.o. Sarajevo, Halilovići 6 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj).

Članak 3.
U ovim opšim uslovima poslovanja koriste se sljedeći izrazi:
- „kupac poklon kartice” - potrošač koji poklon karticu prvi put ili ponovno napuni kreditom;
- „klijent” - imalac poklon kartice koji kao način plaćanja roba i usluga koristi poklon karticu;
- „posjednik” - trenutni posjednik poklon kartice, odnosno osoba koja izravno u datom trenutku fizički posjeduje poklon karticu;
- „korištenje poklon kartice” - plaćanje roba i usluga poklon karticom koja ima na raspolaganju kredit;
- „poklon kartica” - u skladu s ovim uvjetima predstavlja poklon ili vrijednosnu karticu, koju izdavatelj može izdati kupcu uz naknadu, i koja je, u skladu s ovim uslovima, prihvaćena kao sredstvo plaćanja roba i usluga u prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini;
- „kupovina poklon kartice” - prvo ili ponovno punjenje poklon kartice kreditom.

Članak 4.
Kupovina poklon kartice moguća je uz bilo koji validan način plaćanja koji se koristi u Modianinoj prodajnoj mreži u Bosni i Hercegovini. Kupovina poklon kartice nije moguće u ratama. Prilikom kupovine poklon kartice ne uzimaju se u obzir popusti ili akcije. Fizičke osobe mogu kupiti poklon karticu na svim prodajnim mjestima navedenim u članku 8. ovih Općih uvjeta. Pravne osobe mogu kupiti poklon karticu samo u sjedištu izdavatelja.

Članak 5.
Maksimalni iznos kredita na kartici je 6.000 KM, minimalni iznos 6 KM. Kredit poklon-kartice se ne isplaćuje gotovinski. Kredit poklon kartice se puni prilikom kupovine iste, a ponovno punjenje je moguće uz predočenje na blagajni, na prodajnim mjestima navedenim u članku 8. ovih Općih uvjeta.

Članak 6.
Valjanost poklon kartica je 2 godine od zadnjeg punjenja. To je razdoblje od datuma posljednjeg punjenja do posljednjeg dana istog mjeseca dvije godine kasnije. Po isteku roka važenja kredit poklon kartica više nije dostupan. Klijent ili posjednik kartice je dužan voditi računa o valjanosti. Posjednik može putem blagajne na prodajnom mjestu u bilo kojem trenutku provjeriti stanje kredita poklon kartice. Za rješavanje reklamacija nakon isteka važenja poklon kartice ovlašten je izdavatelj. Reklamacije se dostavljaju u pisanoj formi ili putem e-maila: info@modiana.ba.

Korištenje kartica, gubitak, oštećenje i prestanak prava korištenja

Članak 7.
Poklon kartice se ne izdaje na vlastito ime i prenosiva je, što znači da predstavlja sredstvo plaćanja donosioca. Posjednik poklon kartice smatra se ovlaštenim korisnikom iste i izdavatelj nije obvezan provjeriti njegov identitet. Izdavatelj ne pruža usluge blokade poklon kartice, na zahtjev klijenta ili posjednika. Posjednik može putem kartice vršiti isplate jedne ili više kupovina robe, do raspoloživog kredita na poklon kartici. Poklon kartica vrijedi samo u Bosni i Hercegovini, na svim prodajnim mjestima izdavatelja koja su navedena u sljedećem članku.

Članak 8.
Kupovina i korištenje poklon kartice su mogući u svim Modiana prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini. Poklon kartica se koristi u skladu sa namjenom. Poklon kartica je dostupna sa unaprijed štampanim simbolom.

Članak 9.
Prilikom kupovine kartice, klijent dobiva dokaz punjenja iste i može ga zadržati za svoju evidenciju kao dokaz valjanosti poklon kartice u skladu s člankom 6. ovih Općih uvjeta.

Članak 10.
Kupovina putem poklon kartice može se obavljati samo u visini kredita na poklon kartici. Kupovina na rate putem poklon kartica nije moguća. U slučaju da vrijednost kredita poklon kartice nije dovoljna za isplatu cjelokupne kupovine, plaćanje razlike do vrijednosti kupljene robe može se ostvariti bilo kojim važećim načinom plaćanja koji se koristi u Modianinoj prodajnoj mreži u Bosni i Hercegovini, osim Pika poslovnom karticom.

Članak 11.
Za rješavanje reklamacija prilikom plaćanja putem poklon kartice ovlašten je izdavatelj. Sporne iznose prilikom kupovine poklon karticom ili punjenja poklon kartice klijent ili posjednik poklon kartice može reklamirati u pisanoj formi, u roku od 8 dana.

Članak 12.
Za gubitak ili krađu poklon kartice i štetu uzrokovanu neopravdanim korištenjem poklon kartice, izdavatelj nije odgovoran, te izgubljena ili ukradena poklon kartica neće biti zamijenjena. U slučaju oštećenja ili kvara poklon kartice, koji nisu posljedica neopravdanog korištenja, posjednik karticu, uz pismo sa ličnim podacima, šalje preporučenom poštom na adresu: HB Trade d.o.o. Sarajevo, Halilovići 6, 71000 Sarajevo i izdavatelj će oštećenu karticu besplatno zamijeniti novom sa kreditom istog iznosa kao na vraćenoj kartici.

Članak 13.
Klijent u skladu s pravilima sustava ocjenjivanja Pika, koji se koristi u uredima društva HB Trade d.o.o. Sarajevo, ima pravo na bonus bodove prilikom kupovine proizvoda ili usluga, koja se ostvaruje povlačenjem kredita na poklon kartici.

Kupac nema pravo na bonus bodove prilikom kupovine kredita na poklon kartici. Završne odredbe

Članak 14.
Ovi uvjeti stupaju na snagu danom njihove objave na internet stranici izdavatelja www.modiana.ba a objavit će se i na istaknutim mjestima unutar prodajnih mjesta izdavatelja iz članka 8. ovih Općih uvjeta.

Izdavatelj zadržava pravo promjene općih uvjeta za izdavanje i korištenje poklon kartice Modiana bez prethodne najave. Izdavatelj izmijenjene uvjete objavljuje na istaknutim mjestima unutar prodajnih mjesta, gdje je omogućeno plaćanje poklon karticom, i na internet stranici www.modiana.ba.

Članak 15.
Neovlašteno i nezakonito korištenje poklon kartica je kažnjivo. Za rješavanje svih sporova između posjednika i izdavatelja poklon kartice nadležan je sud u Sarajevu.

Sarajevo, maj 2017.
DIREKTOR DRUŠTVA

Mersija Selimović

[#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [field_stran_slika] => Array ( [#type_name] => page [#context] => full [#field_name] => field_stran_slika [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => -2 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => left_image_linked [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => page [#field_name] => field_stran_slika [#weight] => 0 [#theme] => imagecache_formatter_left_image_linked [#item] => Array ( [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_stran_slika [#title] => Slika [#access] => 1 [#label_display] => hidden [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#pre_render] => Array ( [0] => content_alter_extra_weights ) [#content_extra_fields] => Array ( [title] => Array ( [label] => Naziv [description] => Node module form. [weight] => -5 ) [body_field] => Array ( [label] => Telo [description] => Node module form. [weight] => -3 [view] => body ) [revision_information] => Array ( [label] => Informacije o reviziji [description] => Node module form. [weight] => 1 ) [author] => Array ( [label] => Informacije o autorstvu [description] => Node module form. [weight] => 0 ) [options] => Array ( [label] => Opcije objavljivanja [description] => Node module form. [weight] => 2 ) [language] => Array ( [label] => Jezik [description] => Locale module form. [weight] => -1 ) [translation] => Array ( [label] => Postavke prevoda [description] => Translation module form. [weight] => 5 ) [menu] => Array ( [label] => Opcije menija [description] => Menu module form. [weight] => -4 ) [path] => Array ( [label] => Path settings [description] => Path module form. [weight] => 4 ) [domain] => Array ( [label] => Domain access [description] => Domain-specific settings for posts. [weight] => 1 ) [nodewords] => Array ( [label] => Meta tags [description] => Meta tags fieldset. [weight] => 10 ) ) [field_stran_pogled] => Array ( [#type_name] => page [#context] => full [#field_name] => field_stran_pogled [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 6 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => page [#field_name] => field_stran_pogled [#weight] => 0 [#theme] => viewfield_formatter_default [#item] => Array ( [vname] => [vargs] => [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_stran_pogled [#title] => Pogled [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>

Članak 1
Opšti uslovi čine pravnu osnovu za definisanje prava i obveza koji proizlaze iz transakcija poklon karticom Modiana. Kupovinom ili korištenjem poklon kartice Modiana svaki kupac i posjednik poklon kartice Modiana prihvata da će istu koristiti u skladu sa ovim uslovima.

Izdavanje kartica

Članak 2.
Izdavatelj i vlasnik poklon kartice Modiana (u daljnjem tekstu: poklon kartica) je HB Trade d.o.o. Sarajevo, Halilovići 6 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj).

Članak 3.
U ovim opšim uslovima poslovanja koriste se sljedeći izrazi:
- „kupac poklon kartice” - potrošač koji poklon karticu prvi put ili ponovno napuni kreditom;
- „klijent” - imalac poklon kartice koji kao način plaćanja roba i usluga koristi poklon karticu;
- „posjednik” - trenutni posjednik poklon kartice, odnosno osoba koja izravno u datom trenutku fizički posjeduje poklon karticu;
- „korištenje poklon kartice” - plaćanje roba i usluga poklon karticom koja ima na raspolaganju kredit;
- „poklon kartica” - u skladu s ovim uvjetima predstavlja poklon ili vrijednosnu karticu, koju izdavatelj može izdati kupcu uz naknadu, i koja je, u skladu s ovim uslovima, prihvaćena kao sredstvo plaćanja roba i usluga u prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini;
- „kupovina poklon kartice” - prvo ili ponovno punjenje poklon kartice kreditom.

Članak 4.
Kupovina poklon kartice moguća je uz bilo koji validan način plaćanja koji se koristi u Modianinoj prodajnoj mreži u Bosni i Hercegovini. Kupovina poklon kartice nije moguće u ratama. Prilikom kupovine poklon kartice ne uzimaju se u obzir popusti ili akcije. Fizičke osobe mogu kupiti poklon karticu na svim prodajnim mjestima navedenim u članku 8. ovih Općih uvjeta. Pravne osobe mogu kupiti poklon karticu samo u sjedištu izdavatelja.

Članak 5.
Maksimalni iznos kredita na kartici je 6.000 KM, minimalni iznos 6 KM. Kredit poklon-kartice se ne isplaćuje gotovinski. Kredit poklon kartice se puni prilikom kupovine iste, a ponovno punjenje je moguće uz predočenje na blagajni, na prodajnim mjestima navedenim u članku 8. ovih Općih uvjeta.

Članak 6.
Valjanost poklon kartica je 2 godine od zadnjeg punjenja. To je razdoblje od datuma posljednjeg punjenja do posljednjeg dana istog mjeseca dvije godine kasnije. Po isteku roka važenja kredit poklon kartica više nije dostupan. Klijent ili posjednik kartice je dužan voditi računa o valjanosti. Posjednik može putem blagajne na prodajnom mjestu u bilo kojem trenutku provjeriti stanje kredita poklon kartice. Za rješavanje reklamacija nakon isteka važenja poklon kartice ovlašten je izdavatelj. Reklamacije se dostavljaju u pisanoj formi ili putem e-maila: info@modiana.ba.

Korištenje kartica, gubitak, oštećenje i prestanak prava korištenja

Članak 7.
Poklon kartice se ne izdaje na vlastito ime i prenosiva je, što znači da predstavlja sredstvo plaćanja donosioca. Posjednik poklon kartice smatra se ovlaštenim korisnikom iste i izdavatelj nije obvezan provjeriti njegov identitet. Izdavatelj ne pruža usluge blokade poklon kartice, na zahtjev klijenta ili posjednika. Posjednik može putem kartice vršiti isplate jedne ili više kupovina robe, do raspoloživog kredita na poklon kartici. Poklon kartica vrijedi samo u Bosni i Hercegovini, na svim prodajnim mjestima izdavatelja koja su navedena u sljedećem članku.

Članak 8.
Kupovina i korištenje poklon kartice su mogući u svim Modiana prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini. Poklon kartica se koristi u skladu sa namjenom. Poklon kartica je dostupna sa unaprijed štampanim simbolom.

Članak 9.
Prilikom kupovine kartice, klijent dobiva dokaz punjenja iste i može ga zadržati za svoju evidenciju kao dokaz valjanosti poklon kartice u skladu s člankom 6. ovih Općih uvjeta.

Članak 10.
Kupovina putem poklon kartice može se obavljati samo u visini kredita na poklon kartici. Kupovina na rate putem poklon kartica nije moguća. U slučaju da vrijednost kredita poklon kartice nije dovoljna za isplatu cjelokupne kupovine, plaćanje razlike do vrijednosti kupljene robe može se ostvariti bilo kojim važećim načinom plaćanja koji se koristi u Modianinoj prodajnoj mreži u Bosni i Hercegovini, osim Pika poslovnom karticom.

Članak 11.
Za rješavanje reklamacija prilikom plaćanja putem poklon kartice ovlašten je izdavatelj. Sporne iznose prilikom kupovine poklon karticom ili punjenja poklon kartice klijent ili posjednik poklon kartice može reklamirati u pisanoj formi, u roku od 8 dana.

Članak 12.
Za gubitak ili krađu poklon kartice i štetu uzrokovanu neopravdanim korištenjem poklon kartice, izdavatelj nije odgovoran, te izgubljena ili ukradena poklon kartica neće biti zamijenjena. U slučaju oštećenja ili kvara poklon kartice, koji nisu posljedica neopravdanog korištenja, posjednik karticu, uz pismo sa ličnim podacima, šalje preporučenom poštom na adresu: HB Trade d.o.o. Sarajevo, Halilovići 6, 71000 Sarajevo i izdavatelj će oštećenu karticu besplatno zamijeniti novom sa kreditom istog iznosa kao na vraćenoj kartici.

Članak 13.
Klijent u skladu s pravilima sustava ocjenjivanja Pika, koji se koristi u uredima društva HB Trade d.o.o. Sarajevo, ima pravo na bonus bodove prilikom kupovine proizvoda ili usluga, koja se ostvaruje povlačenjem kredita na poklon kartici.

Kupac nema pravo na bonus bodove prilikom kupovine kredita na poklon kartici. Završne odredbe

Članak 14.
Ovi uvjeti stupaju na snagu danom njihove objave na internet stranici izdavatelja www.modiana.ba a objavit će se i na istaknutim mjestima unutar prodajnih mjesta izdavatelja iz članka 8. ovih Općih uvjeta.

Izdavatelj zadržava pravo promjene općih uvjeta za izdavanje i korištenje poklon kartice Modiana bez prethodne najave. Izdavatelj izmijenjene uvjete objavljuje na istaknutim mjestima unutar prodajnih mjesta, gdje je omogućeno plaćanje poklon karticom, i na internet stranici www.modiana.ba.

Članak 15.
Neovlašteno i nezakonito korištenje poklon kartica je kažnjivo. Za rješavanje svih sporova između posjednika i izdavatelja poklon kartice nadležan je sud u Sarajevu.

Sarajevo, maj 2017.
DIREKTOR DRUŠTVA

Mersija Selimović

[#printed] => 1 ) [links] => Array ( ) )
Prijavite se na e-novosti da biste primali informacije o našim zadnjim modnim trendovima i pogodnostima Newsletter